De kindertekening 1 en 2

Tijdens een workshop of lezing over kindertekeningen krijgen de deelnemers informatie over de achtergronden van het tekenen van kinderen. Er zijn twee verschillende workshops of lezingen namelijk: 1. De ontwikkeling van de kindertekening en 2. Interpreteren van tekeningen. Het is tevens mogelijk om de inhoud in overleg samen te stellen, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers.

1. De ontwikkeling van de tekening.

De ontwikkeling van de kindertekening van 0 tot 16 jaar aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Achtergronden van de kindertekening.

2. De kindertekening, analyseren en interpreteren.

Schema’s en technieken om tekeningen te analyseren en te interpreteren aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk. Achtergronden van de kindertekening.

Als een kind iets tekent vertelt hij in werkelijkheid iets over zichzelf. Hij (of zij natuurlijk) is dat poppetje, dat huis, die boom of dat paard. Door goed te kijken naar de figuren zie je dat ze altijd een beetje scheef staan, kleine ramen, bijzonder zijtakken of rare poten hebben. Als volwassenen een huis tekenen kan dat strak zijn, we willen dat het klopt, zoals het hoort, kinderen hebben die behoefte nog niet. Kinderen tekenen om zich uit te drukken, een spoor van zichzelf achter te laten en hun identiteit te ontwikkelen.

Kinderen tekenen van nature, ze hebben soms een drive en een enorme productie. Het is verbazend hoeveel informatie een kind op deze onbewuste, symbolische manier laat zien. Ieder kind is een uniek jong mens met een eigenheid die zich voedt, ontwikkelt en leert tegen de achtergrond van zijn omgeving en wat hij meemaakt in het leven. De tekening is de illustratie die een kind daarbij maakt, zijn belevingswereld.

Na het volgen van een lezing of een workshop kan je niet meer ‘gewoon’ naar een tekening kijken.