Mandala’s voor kinderen

Steun bij persoonlijkheidsontwikkeling.

Tijdens een lezing of een workshop over mandala’s komt het gebruik van mandala’s in vele verschillende vormen aan de orde. In de mandala geeft de mens zijn verbondenheid met de kosmos en de aarde weer. Kinderen staan hier nog heel open voor. De cirkel biedt in zijn afgebakende ruimte bescherming. Hierdoor wordt het kader een hulpmiddel, een grens die dient om je binnenwereld te onderzoeken. Zo kan de mandala voor de maker als ritueel (het maken) en als symbool (het beeld) dienen en van belang zijn bij de persoonlijkheidsontwikkeling. Je kan de mandala zien als plattegrond van ons menselijk bewustzijn.

Dit bewustzijn is ons vermogen om ordenend bezig te zijn. Ons organisme en de wereld waar in we leven is aan constante verandering onderhevig. Het roept ons op te ordenen, te integreren en te transformeren. Ieder mens heeft daarom de behoefte om bij te stellen, te herzien en te herstructureren. Het beeld van onszelf en de wereld waarin we leven moeten we steeds opnieuw bezien. Het verandert aan de hand van nieuwe ervaringen ontwikkelingen en situaties. Zo komen we in harmonie, tot evenwicht om verder te gaan met de voortdurende veranderingen en uitdagingen.

Aan de orde komen: De theorie van de Mandala, verschillende mandalavormen, de gebruikte symboliek en we maken onze eigen persoonlijke mandala.

Interesse? Bel of mail: 06-36334065 | info@verhaalentekening.nl Of vul het contactformulier in.


Heleen Hoezen is de schrijfster van het boek
‘Wat vertelt een kind’:

interpretaties van kindertekeningen.

Lees meer over het boek >