Diagnose of gave

De kenmerken en achtergronden. Is de diagnose juist?

Is het een nieuwe hype overprikkeling, is het in de mode? Er was en is veel aandacht voor kinderen met ADHD en autisme en andere diagnoses. Het is net of er steeds meer drukke kinderen komen en kinderen met gedragsproblemen. Zijn ze druk of hebben ze het druk?

Wordt een kind overvoerd met input, gaat alles te snel? Was dat vroeger anders, kunnen de kinderen er niet meer tegen? Als kinderen overvoerd raken is het voor hen moeilijk te decoderen wat de boodschap uit de omgeving is. Dat veroorzaakt weer stress en onzekerheid en dat maakt dat er een problemen in de communicatie ontstaan. Zo kan het contact met de omgeving verstoord raken en kan de ontwikkeling stagneren of zelfs terugvallen. 

Strategieën en afweergedrag

Kinderen met een label bedenken (ontwikkelen) strategieën en afweergedrag om met hun anders zijn om te gaan. Dat werkt niet altijd, je verloochent immers je eigenheid. Het kind kan denken:

  • Dat ze een ziekte of afwijking hebben.
  • Dat ze slachtoffer hiervan zijn en dat ze daarom geen controle hebben over hun gedrag.
  • Dat ze zichzelf niet kunnen vertrouwen.

Je ziet bij gediagnostiseerde kinderen: impulsiviteit, lichamelijke onrust, snel afgeleid zijn, wisselende stemmingen, opstandig of rigide gedrag en een grote behoefte aan structuur. Het is duidelijk dat alleen veel structuur niet helpt. Deze kinderen hebben ook veel creativiteit, eigenheid, talenten en originaliteit. Dat moet niet afgeremd worden, dan doe je deze kinderen tekort.

Tijdens deze lezing ga ik dieper in op de achtergronden van de verschillende diagnoses en leer je de sterke kanten van deze kinderen te zien.

Interesse? Bel of mail: 06-36334065 | info@verhaalentekening.nl Of vul het contactformulier in.