Heleen Hoezen

Ervaring

Ik heb als therapeut veel ervaring opgedaan in een groepspraktijk en in mijn eigen praktijk en als cursusleidster en bij-scholer (BivT) voor therapeuten. Voor CIVAS heb ik de cursussen ‘Kindertekeningen analyseren’, ‘Creatief werken met kinderen’ geschreven en voor LAUDIUS ‘Creatieve therapie’ en ‘HSP-coach’. In 2022 kwam mijn cursus Spiritueel coachen uit bij Thuiscursus.nl. 

www.civas.nl

www.laudius.nl/cursus/creatieve therapie

www.thuiscursus.nl

In de loop van de jaren heb ik tal van lezingen en workshops ontwikkeld en verzorgd onder andere voor leerkrachten, de jeugdbescherming en bij studentenverenigingen van Pedagogische faculteiten.

Visie en drijfveren

Het onderwijs en leerkrachten, de jeugdzorg en hulpverleners staan tegenwoordig onder druk. Er zijn steeds meer kinderen die het moeilijk hebben. Steeds meer kinderen krijgen een diagnose of medicijnen. Dat komt mijns inziens door de hoge verwachtingen, tests, overprikkeling van kinderen en een tekort aan deskundigheid bij beleidsmakers. Er zijn kinderen met een bepaalde aanleg en problematiek, door labels en druk kan het zijn dat kenmerken aan de oppervlakte komen. De angst om iets fout te doen of iets over het hoofd te zien en daarop afgerekend te worden speelt een rol bij professionals. Men gaat uit van ‘wat er niet goed gaat’ en legt daar de nadruk op. Het gevolg is dat kinderen zich bewust worden van hun falen. Dit kan schade toebrengen aan hun persoonlijkheid en nieuwe problemen in het gedrag of de leerresultaten veroorzaken.

Mijn visie is om het om te draaien, heb vertrouwen in het kind, ondersteun hun talenten en gaven. Leer het kind goed kennen en stel daar je begeleiding op af. Verminder de druk en laat ze zelf ontdekken en spelen. Daar leren ze meer van! Wat je voorgedaan wordt kan je niet zelf ontdekken. Zelf leren verhoogt de vreugde en zorgt ervoor dat het geleerde opgenomen wordt in de hersenen.

Stop niet het potje vol, maar steek het lichtje aan!

Deze visie is de basis van de workshops en lezingen.

Interesse in boek, lezing of workshop? Bel of mail: 06-36334065 | info@verhaalentekening.nl Of vul het contactformulier in.


Het boek
‘Wat vertelt een kind’:

interpretaties van kindertekeningen.

Lees meer over het boek >